Halogen Free Borular ve Bağlantı Parçaları

Halogen Free, Alev Yaymayan ve Düşük Duman Yoğunluklu Elektrik Tesisat Boruları ve Bağlantı Parçaları

Ensmet Elektrik 2001 yılında elektrik tesisat boruları üretmeye başlamıştır. Geçtiğimiz yıllarda dünyada ve Türkiye’de yangına ve zehirli maddelere karşı artan bilinç sonucunda talep görmeye başlayan Halogen Free ve Alev Yaymayan elektrik tesisat borularını ise 2005’ten itibaren üretmekteyiz. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde 5.000 m2 üstüne kurulu tesislerimizde, Oluklu (Spiral), Rijit, Kangal boru ve bağlantı elemanlarını üretiyoruz.

Ürünlerimizin TSE, GOST ve CE kalite belgeleri mevcuttur, bunlara ek olarak, üretmiş olduğumuz boruların Halogen Free ve Düşük Duman Yoğunluğu özellikleri Alman VDE Enstitüsü onaylıdır.

Üretmekte olduğumuz boruların genel özelliklerini aşağıda inceleyebilirsiniz:

 • İlgili Ortak Standard:
 • TS EN 61386-1 - Boru sistemleri - Elektrik tesisatları için-Bölüm 1:Genel özellikler
 • Rijit Boru Standardı:
 • TS EN 61386-21 - Boru sistemleri - Kablo tesisi için - bölüm 21: İlgili özellikler - Rijit boru sistemleri
 • Oluklu (Spiral) ve Kangal Boru Standardı:
 • TS EN 61386-22 - Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 22: İlgili özellikler - Esnek boru sistemleri
 • Halojen İçeriği Standartları: TS EN 50267-2-1, TS EN 50267-2-2
 • Düşük Duman Yoğunluğu Standardı: TS EN 61034-2
 • Sıkıştırma Dayanımı: 125, 320, 750 veya 1250 Newton
 • Minimum Çalışma Sıcaklığı: -15°C
 • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +90°C
 • Hammadde: Polipropilen (PP)

2007 yılında T.C. Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı (eski T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) tarafından yürürlüğe giren ‘Yapı İşleri, İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ’in (Tebliğ No: YFK-2007/1) Elektrik Tesisatı Genel Şartnamesinde yazılı aşağıdaki ibare elektrik tesisatlarında Halojen İçermeyen ve Alev Yaymayan ürünlerin kullanımını zorunlu kılmıştır.

Madde 2.16
İnsanların yoğun bulunduğu, paniğin yaşanabileceği tüm yapılar ve yüksek katlı binalar, hastaneler, tiyatrolar, okullar, sinemalar gibi toplu eğitici ve eğlendirici mekânlar, alışveriş merkezleri, bilgi işlem merkezleri, tüneller, maden ocakları, fabrikalar ve bunun gibi yapı ve yerlerde, alev almaz, yangına dayanıklı ve gerekli dielektrik özelliğini sağlayan halojensiz kablo kanalları, boruları ve bağlantı elemanları kullanılacaktır.

Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmeliği’nin aşağıda belirtilen 29. maddesinin 2. bendine göre ise kolay alevlenen malzemelerin inşaatta kullanılmasına müsaade edilmez.

Madde 29
(1) Yapı malzemeleri; bina ve diğer inşaat işleri de dâhil olmak üzere, bütün yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemeleri ifade eder.
(2) Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta kullanılmasına müsaade edilmez. Kolay alevlenen yapı malzemeleri, ancak, bir kompozit içinde normal alevlenen malzemeye dönüştürülerek kullanılabilir.

halogen free ve alev yayan boru elektrik tesisat boruları

TSE ve CE logolu elektrik tesisat borularımız EN 61386-1 standardına göre üretilmiştir. Aşağıdaki tabloda bu standarda göre üretilmiş boruların dört haneli tanımlama kodunun açıklamasını inceleyebilirsiniz.

İlk Rakam
First Digit
İkinci Rakam
Second Digit
Üçüncü Rakam
Third Digit
Dördüncü Rakam
Fourth Digit
Sıkıştırma Dayanımı
Compression Strength
Darbe Dayanımı
Impact Strength
Min. Çalışma Sıcaklığı
Min. Operating Temp.
Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. Operating Temp
Çok Hafif (125 N)
Very Light (125 N)
1Çok Hafif (0.5 Kg/100 Mm)
Very Light (0.5 Kg/100 Mm)
1+5°C1+60°C
Hafif (320 N)
Light (320 N)
2Hafif (1.0 Kg/100 Mm)
Light (1.0 Kg/100 Mm)
2-5°C2+90°C
Orta (750 N)
Medium (750 N)
3Orta (2.0 Kg/100 Mm)
Medium (2.0 Kg/100 Mm)
315°C3+105°C
Ağır (1,250 N)
Heavy (1,250 N)
4Ağır (2.0 Kg/300 Mm)
Heavy (2.00 Kg/300 Mm)
4-25°C4+120°C
Çok Ağır (4,000 N)
Very Heavy (4,000 N)
5Çok Ağır (6.8 Kg/300 Mm)
Very Heavy (6.8 Kg/300 Mm)
545°C5+150°C
+250°C
+400°C

Sol taraftaki örnek kod, bu koruge (spiral) borunun 320 N’luk hafif sıkıştırma dayanımına, 1.0 kg/100 mm’lik hafif darbe dayanımına, -15°C’lik minimum çalışma sıcaklığına ve +90°C’lik maksimum çalışma sıcaklığına sahip olduğunu göstermektedir.


Dumanlar Alevlerden Daha Tehlikelidir

Günlük hayatımızda sürekli olarak yangınlarda oluşan maddi zararlar, yaralanmalar ve ölümler ile ilgili haberler duymaktayız. Yaralanma ve ölümlerin nedeni olarak alevler ve ısı düşünülsede ana neden dumanların toksit içeriğinin kişiler tarafından teneffüs edilmesidir. Yangınlarda dumanların tehlikeli hale gelmesi özellikle PVC gibi plastiklerin yanarken içindeki toksit içerin ayrılması ile başlar. Halojen ailesinden olan klor adlı PVC içeriği, yangın esnasında nem ve su ile birleşerek sağlığa ve malzemeye zararlı hidroklorik asit (kezzap) haline gelir. Gaz halindeki bu asit hava yolu ile kişilere ulaşarak onarılamaz hasarlara neden olurlar. Bu zararların engellenmesi için özellikle otel, hastane, okul, havalimanı gibi insan sayısı fazla olan yerlerde halojen içermeyen malzemelerden üretilmiş ürünler kullanılmalıdır

Halogen Free ve Alev Yayan Oluklu (Spiral) Boru

Borularımızın Halogen-Free ve Düşük Duman Yoğunluğu Özelliikleri Alman Enstitüsü Onaylıdır.

Sipariş üzerine
klavuz telli olarak
üretilmektedir.

Hafif Seri
Halogen Free
Alev Yayan
Light Type
Halogen Free
Non Self-Extinguishing

2Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 320N
2Darbe dayanımı Impact resistance 1 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Beton içinde kullanmayınız. Do not use inside concrete
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
SB16HF3201616,011,2100
SB20HF3202020,014,6100
SB25HF3202525,018,550
SB32HF3203232,024,825
SB40HF3204040,031,125
SB50HF3205050,039,525

Standard: EN 61386-22

Orta Seri
Halogen Free
Alev Yayan
Medium Type
Halogen Free
Non Self-Extinguishing

3Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 750N
3Darbe dayanımı Impact resistance 2 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Beton içinde kullanılabilir. Can be used inside concrete
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
SB16HF7501616,010,8100
SB20HF7502020,014,2100
SB25HF7502525,018,250
SB32HF7503232,024,4
25
SB40HF7504040,030,725
SB50HF7505050,039,025

Standard: EN 61386-22

Çok Hafif Seri
Halogen Free
Alev Yayan
Very Light Type
Halogen Free
Non Self-Extinguishing

1Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 125N
2Darbe dayanımı Impact resistance 1 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material NN
Beton içinde kullanmayınız. Do not use inside concrete.
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
SB16NN1251616,011,4100
SB20NN1252020,014,8100
SB25NN1252525,018,750
SB32NN1253232,025,025
SB40NN1254040,031,325
SB50NN1255050,039,725

Standard: EN 61386-22

Halogen Free ve Alev Yaymayan Oluklu (Spiral) Borular

Borularımızın Halogen-Free ve Düşük Duman Yoğunluğu Özelliikleri Alman Enstitüsü Onaylıdır.

Sipariş üzerine
klavuz telli olarak
üretilmektedir.

Hafif Seri
Halogen Free
Alev Yaymayan
Light Type
Halogen Free
Self-Extinguishing

2Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 320N
2Darbe dayanımı Impact resistance 1 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Beton içinde kullanmayınız. Do not use inside concrete
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
SB16HV3201616,011,2100
SB20HV3202020,014,6100
SB25HV3202525,018,550
SB32HV3203232,024,825
SB40HV3204040,031,125
SB50HV3205050,039,525

Standard: EN 61386-22

Orta Seri
Halogen Free
Alev Yaymayan
Medium Type
Halogen Free
Self-Extinguishing

3Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 750N
3Darbe dayanımı Impact resistance 2 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Beton içinde kullanılabilir. Can be used inside concrete
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
SB16HV7501616,010,8100
SB20HV7502020,014,2100
SB25HV7502525,018,250
SB32HV7503232,024,4
25
SB40HV7504040,030,725
SB50HV7505050,039,025

Standard: EN 61386-22

Orta Seri
Halogen Free
Alev Yaymayan
Medium Type
Halogen Free
Self-Extinguishing

3Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 750N
3Darbe dayanımı Impact resistance 2 kg
4Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -25°C
3Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +105°C
Hammadde Raw material PA
Makinalarda kullanılabilir.
Can be used in machines.
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
SB16PA7501616,010,8100
SB20PA7502020,014,2100
SB25PA7502525,018,250
SB32PA7503232,024,4
25
SB40PA7504040,030,725
SB50PA7505050,039,025

Standard: EN 61386-22

Oluklu (Spiral) Boru Bağlantı Parçaları

spiral boru mufu halogen free boru fiyatları

Halogen Free
Alev Yayan
Halogen Free
Non Self-Extinguishing

Spiral Boru Mufu

Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Uzunluk Length
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
SM16HF1618,416,348,8100
SM20HF2022,220,255,0100
SM25HF2527,425,453,9100
SM32HF3234,832,459,9100
spiral boru mufu halogen free boru fiyatları

Halogen Free
Alev Yaymayan
Halogen Free
Self-Extinguishing

Spiral Boru Mufu

Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Uzunluk Length
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
SM16HV1618,416,348,8100
SM20HV2022,220,255,0100
SM25HV2527,425,453,9100
SM32HV3234,832,459,9100
spiral boru rakoru halogen free boru fiyatları

Halogen Free
Alev Yaymayan
Halogen Free
Self-Extinguishing

Spiral Boru Rakoru

Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
 İç Inside
Ø mm
 Ambalaj
Packing
m
SR16HV 1616,1100
SR20HV 2020,1100
SR25HV 2525,3100
SR32HV 3232,3100

Halogen Free ve Alev Yayan Rijit Borular

Sipariş üzerine
muflu olarak
üretilmektedir.

Hafif Seri
Halogen Free
Alev Yayan
Light Type
Halogen Free
Non Self-Extinguishing

2Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 320N
2Darbe dayanımı Impact resistance 1 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Boru Boyu Conduit Length 3 m
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
RB16HF3201616,013,5102
RB20HF3202020,017,3102
RB25HF3202525,022,175
RB32HF3203232,028,951
RB40HF3204040,036,630
RB50HF3205050,046,121

Standard: EN 61386-21

Orta Seri
Halogen Free
Alev Yayan
Medium Type
Halogen Free
Non Self-Extinguishing

3Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 750N
4Darbe dayanımı Impact resistance 2 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Boru Boyu Conduit Length 3 m
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
RB16HF7501616,012,8102
RB20HF7502020,016,6102
RB25HF7502525,021,375
RB32HF7503232,028,051
RB40HF7504040,035,630
RB50HF7505050,045,221

Standard: EN 61386-21

Orta Seri
Alev Yayan
Light Type
Non Self-Extinguishing

2Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 320N
2Darbe dayanımı Impact resistance 1 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material NN
Boru Boyu Conduit Length 3 m
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
RB16NN3201616,013,5102
RB20NN3202020,017,3102
RB25NN3202525,022,175
RB32NN3203232,028,951
RB40NN3204040,036,630
RB50NN3205050,046,121

Halogen Free ve Alev Yaymayan Rijit Borular

Borularımızın Halogen-Free ve Düşük Duman Yoğunluğu Özelliikleri Alman Enstitüsü Onaylıdır.

Sipariş üzerine
muflu olarak
üretilmektedir.

Hafif Seri
Halogen Free
Alev Yaymayan
Light Type
Halogen Free
Non Self-Extinguishing

2Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 320N
2Darbe dayanımı Impact resistance 1 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Boru Boyu Conduit Length 3 m
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
RB16HV3201616,013,5102
RB20HV3202020,017,3102
RB25HV3202525,022,175
RB32HV3203232,028,951
RB40HV3204040,036,630
RB50HV3205050,046,121

Standard: EN 61386-21

Orta Seri
Halogen Free
Alev Yaymayan
Medium Type
Halogen Free
Self-Extinguishing

3Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 750N
4Darbe dayanımı Impact resistance 2 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Boru Boyu Conduit Length 3 m
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
RB16HV7501616,012,8102
RB20HV7502020,016,6102
RB25HV7502525,021,375
RB32HV7503232,028,051
RB40HV7504040,035,630
RB50HV7505050,045,221

Standard: EN 61386-21

Ağır Seri
Halogen Free
Alev Yaymayan
Heavy Type
Halogen Free
Self-Extinguishing

4Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 1250N
4Darbe dayanımı Impact resistance 2 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Boru Boyu Conduit Length 3 m
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
RB16HV12501616,012,0102
RB20HV12502020,015,6102
RB25HV12502525,020,075
RB32HV12503232,026,451
RB40HV12504040,034,030
RB50HV12505050,043,621

Standard: EN 61386-21

Rijit Boru Bağlantı Parçaları

rijit boru mufu halogen free boru fiyatları

Halogen Free
Alev Yayan
Halogen Free
Non Self-Extinguishing

Rijit Boru Mufu

Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp. +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Uzunluk Length
mm
Ambalaj
Packing
m
RM16HF1618,716,380,5100
RM16HF2022,720,278,2100
RM16HF2527,425,480,8100
RM16HF3234,832,498,7100
rijit boru mufu halogen free boru fiyatları

Halogen Free
Alev Yaymayan
Halogen Free
Self-Extinguishing

Rijit Boru Mufu

Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp. +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Uzunluk Length
mm
Ambalaj
Packing
m
RM16HV1618,716,380,5100
RM20HV2022,720,278,2100
RM25HV2527,425,480,8100
RM32HV3234,832,498,7100
halogen free 90 derece dirsek

Halogen Free
Alev Yayan
Halogen Free
Non Self-Extinguishing

90° Dirsek

Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp. +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Uzunluk Length
mm
Ambalaj
Packing
m
RD16HF1618,716,3100100
RD20HF2022,220,2130100
RD25HF2528,725,416050
RD32HF3235,232,420025
halogen free 90 derece dirsek

Halogen Free
Alev Yaymayan
Halogen Free
Self-Extinguishing

90° Dirsek

Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp. +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Uzunluk Length
mm
Ambalaj
Packing
m
RD16HV1618,716,3100100
RD20HV2022,220,2130100
RD25HV2528,725,416050
RD32HV3235,232,420025

Halogen Free
Alev Yaymayan
Halogen Free
Self-Extinguishing

Geçmeli Kapaklı Kroşe HILTI Model

Ürün Kodu Product CodeÖlçü Size
mm
Ambalaj
Packing
m
HK16HV16100
HK20HV20100
HK25HV25100
HK32HV32100

Halogen Free
Alev Yaymayan
Halogen Free
Self-Extinguishing

Geçmeli Kapaklı Kroşe SPIT Model

Ürün Kodu Product CodeÖlçü Size
mm
Ambalaj
Packing
m
SK16HV16100
SK20HV20100
SK25HV25100
SK32HV32100
halogen free geçmeli kapaklı krose

Halogen Free
Alev Yayan
Halogen Free
Non Self-Extinguishing

Geçmeli Kapaklı Kroşe

Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp. +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
 İç Inside
Ø mm
 Ambalaj
Packing
m
RG16HF1615,6100
RG20HF2019,6100
RG25HF2524,6100
RG32HF3230,0100
halogen free geçmeli kapaklı krose

Halogen Free
Alev Yaymayan
Halogen Free
Self-Extinguishing

Geçmeli Kapaklı Kroşe

Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp. +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
 İç Inside
Ø mm
 Ambalaj
Packing
m
RG16HV1615,6100
RG20HV2019,6100
RG25HV2524,6100
RG32HV3230,0100
halogen free rijit boru rakoru halogen free boru fiyatları

Halogen Free
Alev Yaymayan
Halogen Free
Self-Extinguishing

Rijit Boru Rakoru

Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp. +90°C
Hammadde Raw material PA
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
 İç Inside
Ø mm
 Ambalaj
Packing
m
RR16HV1616,1100
RR20HV2020,1100
RR25HV2525,3100
RR32HV3232,3100

Halogen Free ve Alev Yayan Kangal Borular

Hafif Seri
Halogen Free
Alev Yayan
Light Type
Halogen Free
Non Self-Extinguishing

2Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 320N
2Darbe dayanımı Impact resistance 1 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
KB16HF3201616,013,5200
KB20HF3202020,017,3200
KB25HF3202525,022,1100
KB32HF3203232,028,9100
KB40HF3204040,036,6100
KB50HF3205050,046,1100

Standard: EN 61386-22

Orta Seri
Halogen Free
Alev Yayan
Medium Type
Halogen Free
Non Self-Extinguishing

3Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 750N
4Darbe dayanımı Impact resistance 2 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
KB16HF7501616,012,8200
KB20HF7502020,016,6200
KB25HF7502525,021,3100
KB32HF7503232,028,0100
KB40HF7504040,035,6100
KB50HF7505050,045,2100

Standard: EN 61386-22

Hafif Seri
Alev Yayan
Light Type
Non Self-Extinguishing

2Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 320N
2Darbe dayanımı Impact resistance 1 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material NN
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
KB16NN3201616,013,5200
KB20NN3202020,017,3200
KB25NN3202525,022,1100
KB32NN3203232,028,9100
KB40NN3204040,036,6100
KB50NN3205050,046,1100

Standard: EN 61386-22

Halogen Free ve Alev Yaymayan Kangal Borular

Hafif Seri
Halogen Free
Alev Yaymayan
Light Type
Halogen Free
Self-Extinguishing

2Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 320N
2Darbe dayanımı Impact resistance 1 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
KB16HV3201616,013,5200
KB20HV3202020,017,3200
KB25HV3202525,022,1100
KB32HV3203232,028,9100
KB40HV3204040,036,6100
KB50HV3205050,046,1100

Standard: EN 61386-22

Orta Seri
Halogen Free
Alev Yaymayan
Medium Type
Halogen Free
Self-Extinguishing

3Sıkıştırma dayanımı Compression resistance 750N
4Darbe dayanımı Impact resistance 2 kg
3Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
2Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
KB16HV7501616,012,8200
KB20HV7502020,016,6200
KB25HV7502525,021,3100
KB32HV7503232,028,0100
KB40HV7504040,035,6100
KB50HV7505050,045,2100

Standard: EN 61386-22

Aksesuarlar

halogen free boru aksesuar açılır t

Halogen Free
Alev Yaymayan
Halogen Free
Self-Extinguishing

Açılır T

Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp +90°C
Hammadde Raw material PE/PP
Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
 İç Inside
Ø mm
 Ambalaj
Packing
m
RT16HV1616,3100
RT20HV2020,2100
RT25HV2525,450
RT32HV3232,425
halogen free boru aksesuar dübelli kroşe

Dübelli Kroşe

Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
Dış Outside
Ø mm
İç Inside
Ø mm
Uzunluk Length
mm
Ambalaj
Packing
m
RE16NN1619,316,380100
RE20NN2023,220,280100
RE25NN2527,425,480100
halogen free boru aksesuar ikili dubelli kroşe

İkili Dübelli Kroşe

Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
 İç Inside
Ø mm
 Ambalaj
Packing
m
RF20NN2020,1100
RF25NN2525,3100
halogen free boru aksesuar u dübelli kroşe

U Dübelli Kroşe

Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
 İç Inside
Ø mm
 Ambalaj
Packing
m
RO16NN1616,1100
RO20NN2020,1100
halogen free boru aksesuar boru bukme yayı

Boru-Bükme Yayı

Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
   Ambalaj
Packing
m
RXBBY1616-
RXBBY2020-
RXBBY2525-
RXBBY3232-
halogen free boru aksesuar helezon spiral

Malzeme: PA
Material: PA

Helezon Spiral

Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
İçInside
mm
Dış Outside
Ø mm
Ambalaj
Packing
m
RXKTH0664,16,2010
RXKTH0886,08,0010
RXKTH10107,510,0010
RXKTH12129,012,0010
RXKTH151512,015,0010
kablo toplama spirali halogen free boru

Malzeme: PA
Material: PA

Kablo Toplama Spirali

Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
  Ambalaj
Packing
m
RXKTH0685
RXKTH08155
RXKTH10205
RXKTH12255
RXKTH15325
plastik susta takviyeli halogen free boru

Malzeme: Cam Elyaflı PA
Material: Reinforced PA

Plastik Susta (Takviyeli)

Sipariş Kodu Order CodeUzunluk Length
mt
  Ambalaj
Packing
m
RXSUPT101025
RXSUPT151520
RXSUPT202015
RXSUPT252513
RXSUPT303010
plastik susta takviyeli halogen free boru

Malzeme: PA
Material: PA

Plastik Susta

Sipariş Kodu Order CodeUzunluk Length
mt
  Ambalaj
Packing
m
RXSUP101050
RXSUP151540
RXSUP202025
RXSUP252520
RXSUP303015
çelik susta takviyeli halogen free boru fiyatları

Malzeme: Çelik
Material: Steel

Çelik Susta (Takviyeli)

Sipariş Kodu Order CodeUzunluk Length
mt
  Ambalaj
Packing
m
RXSUCT101025
RXSUCT151520
RXSUCT202015
RXSUCT252513
RXSUCT50305
dübel halogen free borular

Dübel

Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
  Ambalaj
Packing
m
RU06NN61000
RU07NN71000
RU08NN81000
RU10NN10500
RU12NN12300
dübel halogen free borular

Vida

Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
  Ambalaj
Packing
m
RV06NN4x30500
RV07NN4x35500
RV08NN4x40500
RV09NN5x35200
RV10NN5x40200
RV11NN5x45200
kablo bağı halogen free borular

Kablo Bağı

Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
  Ambalaj
Packing
m
CT251002.5x100100
CT251502.5x150100
CT252002.5x200100
CT361503.6x150100
CT362003.6x200100
CT362503.6x250100
CT363003.6x300100
CT363703.6x370100
CT482004.8x200100
CT482504.8x250100
CT483004.8x300100
CT483804.8x380100
CT484004.8x400100
CT763007.6x300100
CT763807.6x380100
CT764507.6x450100
CT765507.6x550100
CT907509.0x750100
CT909509.0x950100
çivili kroşe halogen free boru

Çivili Kroşe

Sipariş Kodu Order CodeÖlçü Size
mm
  Ambalaj
Packing
m
NC006 mm No:0100
NC017 mm No:1
100
NC028 mm No:2100
NC039 mm No:3100
NC0410 mm No:4100
NC0512 mm No:5100

Bilgisayarların kablo
dağınıklığına SON
END
of computer
cable disorder

Tırtıl

Uygulama Yerler Applications
Bankalar Banks
Bürolar Ofiices
Evler Houses
Kablo karmaşasının yaşandığı her yerde Whenever you need cable management
Ürün Adı Product NameKod Code
mm
Paket
Packing
m
Büyük Tırtıl Big CaterpillarTTB00320 m
Küçük Tırtıl Little CaterpillarTTK00340 m
Vidalı Kroşe Tie MountTAVK00325 Ad/Pcs

Büyük ve küçük tırtıl 1 metrelik poşetler halinde paketlenmiştir. Bu poşetlerin içinde 61 adet araları kapalı tırtıl vardır.
Poşetteki tırtılların araları açıldığında toplam 1,5 metrelik uzunluğa ulaşır. Vidalı kroşe tırtılı istediğiniz yere, vida veya kablo bağı yardımı ile sabitlemenizi sağlar.

halogen free boru tırtıl teknik çizim

Kategori/Ürün Etiketleri: halogen free elektrik tesisat boruları, alev yaymayan elektrik tesisat boruları, halogen free alev yaymayan elektrik tesisat boruları, kablo muhafaza boruları halogen free boru fiyatları ,halogen free borular, halogen free spiral borular, halogen free rijit borular, halogen free kangal borular, endüstriyel boru fiyatları, endüstriyel kablo boruları, yeraltı muhafaza boruları, plastik boru fiyatları

Yardıma mı ihtiyacınız var? Bize Yazın